Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.07.2006

19.07.2006 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na seji 19. julija 2006 med drugim obravnaval podzakonske akte na podlagi Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici. Sprejel je Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, Sklep o izračunu neto sedanje vrednosti kritnega premoženja, Sklep o vključevanju izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženja in Sklep o skrbniku kritnega registra.
  2. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval in sprejel tudi Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih računov s posebnim statusom. Sklep ureja dostop do podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je v oktobru 2005 razveljavilo dotedanja pravila dostopanja do teh podatkov, zapisana v prvem in drugem odstavku 29. člena Zakona o plačilnem prometu.
  3. Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi poročilo o napredku na projektu za uvedbo evra v poslovnih bankah. Aktivnosti s tem v zvezi se odvijajo v skladu s predvidevanji.