Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 08.06.2006

08.06.2006 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji seji znižal obrestno mero za blagajniške zapise z dospelostjo 60 dni za 0,25 odstotne točke, na 3.25 odstotkov. Danes sprejeta sprememba, ki stopi v veljavo jutri, je korak v smeri prilagoditve obrestnih mer Banke Slovenije obrestnim meram Evropske centralne banke. Ob hkratni spremembi obrestnih mer Evropske centralne banke se je posledično za banke cena refinanciranja na podlagi začasne prodaje deviz Banki Slovenije povečala s 3,25 na 3,50 odstotka. Razlika pri ostalih obrestnih merah Banke Slovenije se je zmanjšala za 0,25 odstotne točke. 

Svet Banke Slovenije je danes obravnaval tudi denarna gibanja. Maja se je medletna rast cen življenjskih potrebščin dvignila na 3,2%. Porast za polovico odstotne točke glede na predhodni mesec je predvsem posledica aprilske podražitve nafte na svetovnih trgih, ki se je v cenah naftnih derivatov odrazila z zamikom zaradi modela oblikovanja teh cen. Predvidoma se je prehodno manj kot lani pocenila sezonska hrana, medtem ko je gibanje ostalih cen v povprečju zmanjšalo medletno inflacijo. Osnovna inflacija se giblje v skladu s pričakovanji na relativno nizki ravni, njena medletna rast pa se je v maju celo znižala na 1,4%. Razen cen nafte ostajajo makroekonomski dejavniki glede na majske napovedi Banke Slovenije nespremenjeni, zato ob nadaljevanju ustreznih ekonomskih politik cenovna stabilnost tudi na srednji rok ni ogrožena. 
Gospodarska gibanja v Sloveniji ostajajo ugodna. Indikatorji kažejo na dokaj visoko gospodarsko aktivnost v prvem četrtletju, za drugo četrtletje pa zlasti upočasnjena dinamika rasti industrijske proizvodnje nakazuje na nekoliko bolj umirjeno gospodarsko rast. Visoka raven aktivnosti v gradbeništvu in močan uvoz investicijskega blaga v prvih mesecih leta odražata hitro rast investicijske porabe. Izvoz blaga in storitev ostaja ob ugodnem povpraševanju iz glavnih trgovinskih partneric dodatni generator gospodarske rasti v začetku leta. 

Svet Banke Slovenije se je na današnji seji tudi strinjal, da je omejeno gotovinsko poslovanje bank 1.in 2. januarja 2007 potrebno zaradi obvladovanja tveganj in zagotavljanja nemotene oskrbe z evrsko gotovino v dneh menjave valut. O tem se bo Banka Slovenije dogovorila z bankami. Okenca Banke Slovenije za menjavo gotovine bodo takrat odprta.