Sporočilo za javnost s 313. seje Sveta Banke Slovenije z dne 30.06.2005

30.06.2005 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji 313. seji med drugim sprejel naslednje sklepe:

  1. Izdal je dovoljenje BAWAG banki d.d., Tivolska 30, Ljubljana, za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev: sprejemanje depozitov in dajanje kreditov za svoj račun; factoring; izdajanje garancij in drugih jamstev; kreditiranje, vključno s hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov; trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb; posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov ter opravljanje storitev plačilnega prometa.
  2. Izdal je dovoljenji za opravljanje funkcije člana uprave BAWAG banke d.d. v ustanavljanju Blažu Brodnjaku in Joachimu Reitmeierju.
  3. Koroški banki in Banki Domžale je izdal dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve: sprejemanje in posredovanje naročil za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, ki jih izvršujejo druge borzno posredniške družbe (posredovanje naročil). Volksbank-Ljudski banki pa dovoljenje za opravljanje posredovanja naročil, trgovanja za svoj račun ter posredovanja pri trženju in prodaji investicijskih kuponov oziroma investicijskih skladov. V vseh naštetih primerih gre za uskladitev z novelo zakona o trgu vrednostnih papirjev.