Numizmatika

Evropska prestolnica kulture - Maribor (2012)

Leta 1985 je na pobudo umetnice Meline Mercuri Svet ministrov Evropske unije uvedel projekt Evropska prestolnica kulture. Osnovna cilja sta promovirati bogastvo evropskih kultur ter skozi zavest o vrednosti kulturnih različnosti graditi medsebojno razumevanje in skupno evropsko identiteto. Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga Evropska unija po posebni proceduri in merilih za določeno leto dodeli dvema mestoma držav članic EU. Izbrani mesti v letu izvedeta vrsto kulturnih dogodkov, s katerimi se krepi evropsko sodelovanje na področju kulture in spodbuja trajnejši dialog na evropski ravni.

Svet EU za izobraževanje, mladino in kulturo je maja 2009 sprejel sklep, da se za leto 2012 dodeli naziv "Evropska prestolnica kulture" mestu Maribor in portugalskemu mestu Guimaraes. Temeljni cilji slovenskega projekta Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012 so izoblikovati celostni pristop k trajnostnemu razvoju vzhodne kohezijske regije ter utrjevati lokalne identitete, kulturno sodelovanje in mednarodno prepoznavnost slovenske kulture in ustvarjalnosti. Predvsem pa so pri načrtovanju in izvedbi projekta poudarjene posebnosti in značilnosti lokalnih okolij Maribora ter partnerskih mest Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, Slovenj Gradca in Velenja. Programske vsebine temeljijo na štirih osrednjih sklopih: Terminal 12, Urbane brazde, Življenje na dotik in Ključi mesta, njihov skupni okvir pa vključuje programske vsebine za različne ciljne javnosti v Mariboru in partnerskih mestih.

 

Zbirateljski kovanec

Republika Slovenija se z izdajo zbirateljskih kovancev pridružuje promociji Evropske prestolnice kulture, ki je bila v letu 2012 dodeljena Mariboru in partnerskim mestom. Motiv na kovancih je simbolna interpretacija starega mariborskega mostu, v prenesenem pomenu pa gre za povezovanje, komunikacijo in ustvarjalnost, kar pojem kultura med drugim tudi je.

 

Avtor idejnega osnutka: Tomaž Plečko, Kamnik / Slovenija.

Kovanje: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška.

Zlatnik Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 EUR 
Teža: 7 gramov 
Premer: 24 milimetrov 
Čistina: Au 900/1000 
Izdelano: 2.500 kovancev 
Nominalna vrednost: 30 EUR 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Čistina: Ag 925/1000 
Izdelano: 3.500 kovancev
V prodaji od 16. 1. 2012 V prodaji od 16. 1. 2012

 

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture - Maribor 2012, Ur. l. RS, št. 59/2011.
Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture - Maribor 2012 v prodajo in obtok, Ur. l. RS, št. 100/2011.

 


  •  Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.