Numizmatika

150. obletnica Rdečega križa na Slovenskem (2016)

Začetki Rdečega križa na Slovenskem segajo v leto 1866, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno "Žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in sirotam padlih vojakov", leta 1879 pa še "Moško društvo za podporo in postrežbo ranjenih in bolnih vojakov". Društvi sta se združili leta 1902 in delovali kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa. Zbirali so denarne in druge prispevke ter sodelovali na področju zdravstva, prava in računovodstva. Predvsem so delovali na humanitarnem področju (brezplačna kuhinja, bolnišnice, zbiranje oblačil ipd.) med vojno in tudi v času miru.

Rdeči križ Slovenije je bil ustanovljen 18. junija 1944 na osvobojenem ozemlju v Gradacu v Beli krajini. Je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, organizirana kot enotno društvo, ki deluje v 12 regijah z več kot 14 tisoč prostovoljci. RKS po javnem pooblastilu opravlja vrsto nalog, kot so krvodajalstvo, usposabljanje za prvo pomoč, pomoč socialno ogroženim osebam ter pripravljenost in odziv na naravne in druge nesreče. Deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, ki so humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. Je sestavni del mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter v sodelovanju z nacionalnimi organizacijami in drugimi humanitarnimi, zdravstvenimi in socialnimi organizacijami doma in v tujini z močjo humanosti izboljšuje življenje ranljivih ljudi.

Rdeči križ Slovenije je v 150-letni zgodovini pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti življenja številnih družin in posameznikov, ki so bili v stiski – ne glede na raso, spol, jezik, vero ali druga prepričanja.

Vir: Rdeči križ Slovenije

 

Zbirateljski kovanci

Republika Slovenija ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem izdaja zbirateljske kovance, na katerih je glavni motiv mreža, ki je tudi nosilka simbola organizacije, tj. križa. Mreža kot motiv predstavlja delovanje in pomoč organizacije, ki je v veliki meri podprta z delom prostovoljcev.

Avtor dizajna: Gregor Ivanušič, Vinica pri Črnomlju.

Kovanje: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Rim / Italija.

Zlatnik Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 EUR 
Teža: 7 gramov 
Premer: 24 milimetrov 
Čistina: Au 900/1000 
Izdelano: 1.000 kovancev

Nominalna vrednost: 30 EUR 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Čistina: Ag 925/1000 
Izdelano: 2.000 kovancev

V prodaji od 20. junija 2016 V prodaji od 20. junija 2016
Zbirateljski dvokovinski kovanec

Nominalna vrednost: 3 EUR 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni 
Izdelano: 114.500 kovancev

V prodaji in obtoku od 20. junija 2016

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem, Ur. l. RS, 42/15. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem v prodajo in obtok, Ur. l. RS, 41/16

 

Zbirateljski kovanec za 3 € v plastični kapsuli

Banka Slovenije je pripravila dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € proof kvalitete (visoki sijaj), izdan ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem v količini:

  • 2500 kovancev v plastični kapsuli. 

V prodaji: od 20. junija 2016.


 

Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.