Numizmatika

20. obletnica samostojnosti Republike Slovenije (2011)

Decembra 1990 se je, izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe, na plebiscitu prek 88 odstotkov Slovenk in Slovencev odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Tej odločitvi so sledili dogodki, ki so bili prelomni v zgodovini slovenskega naroda.

Slovenija je postala samostojna in neodvisna država 25. junija 1991, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo ob neodvisnosti. S temi dokumenti je Slovenija prevzela pristojnosti SFRJ na ozemlju Slovenije, priznala obstoječe meje, zagotovila varstvo človekovih pravic vsem državljanom, pripadnikom manjšin pa tudi posebno varstvo, določeno v meddržavnih pogodbah. Z Zakonom o denarni enoti je Slovenija 8. oktobra 1991 dobila tudi svoj denar – tolar. Prvo ustavo samostojne Slovenije je Skupščina Republike Slovenije sprejela 23. decembra 1991.

Slovenija se je vključila v mednarodno skupnost in bila maja 1992 sprejeta kot 176. članica Organizacije združenih narodov. Marca 2004 je postala članica zveze NATO in maja 2004 članica Evropske unije. Po izpolnitvi konvergenčnih kriterijev in sprejetju Zakona o uvedbi evra je od 1. januarja 2007 evro plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. Slovenija je podpisnica Schengenskega sporazuma, ki ga je začela izvajati na kopenskih in morskih mejah decembra 2007.

 

Zbirateljski kovanec

V dvajsetletnem obdobju je Slovenija prehodila zahtevno pot graditve novega političnega in gospodarskega sistema ter uveljavljanja v svetu. Zato ob tej obletnici izdaja Republika Slovenija zbirateljske kovance, na katerih so upodobljene poteze treh vrhov, ki predstavljajo Triglav, najznačilnejši slovenski simbol.

 

Avtor idejnega osnutka: Domen Fras, Ljubljana. 

Kovanje: Mint of Finland, Vantaa/Finska.

Zlatnik Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 EUR 
Teža: 7 gramov 
Premer: 24 milimetrov 
Čistina: Au 900/1000 
Izdelano: 2.500 kovancev
Nominalna vrednost: 30 EUR 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Čistina: Ag 925/1000 
Izdelano: 3.500 kovancev
V prodaji od 20. 6. 2011 V prodaji od 20. 6. 2011
Zbirateljski dvokovinski kovanec

Nominalna vrednost: 3 EUR 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni    kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni 
Izdelano: 300.000 kovancev

V prodaji in obtoku od 20. 6. 2011 

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 62/2010.
Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok, Ur. l. RS, št. 38/2011.

 

Zbirateljski dvokovinski kovanec v posebni embalaži

Banka Slovenije je pripravila izdelka z dvokovinskim zbirateljskim kovancem za 3 evre (visoki sijaj oziroma proof), izdan ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije:

  • 5.000 kovancev v posebni embalaži (kapsula).

V prodaji: od 20. junija 2011.

 


Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.