Numizmatika

Predsedovanje Evropski uniji (2008)

Predsedovanje držav članic Svetu EU je vpeljala že Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, t.i. Rimska pogodba iz leta 1957. Ta je določila, da države članice izmenoma prevzemajo funkcijo predsednika Sveta ministrov za dobo šestih mesecev.

Svet Evropske unije je decembra 2004 sprejel odločitev, da bo Slovenija predsedovala Svetu EU v prvem skupinskem predsedovanju skupaj z Nemčijo in Portugalsko in sicer v obdobju od 1. januarja 2008 do 30. junija 2008. V času predsedovanja ima Slovenija tri pomembne skupine nalog: (1) vodenje dela vseh sestav Sveta EU in Evropskega sveta, (2) zastopanje Sveta EU v odnosu do drugih institucij EU in (3) zastopanje Evropske unije v mednarodni skupnosti.

Predsedovanju Svetu EU pomeni za Slovenijo pomembno politično priznanje. V letu 2007 se je kot prva nova članica izkazala s hitrim in tekočim prevzemom evra. Tudi v predsedovanje vstopa kot prva izmed novih članic. Predsedovanje je potrditev, da je Slovenija država, ki ji Evropa zaupa in jo obravnava kot stabilno politično tvorbo, sposobno odgovornega nastopanja na mednarodnem prizorišču.

 

Zbirateljski kovanci

Ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji je Republika Slovenija izdala zbirateljske kovance, ki imajo na sprednji strani "dinamično" zvezdo EU, nadgrajeno v podobo vetrnice. Ta predstavlja zagon, gibanje, energijo, voljo, moč in aktivno vlogo Slovenije pri predsedovanju EU. Tudi napis na kovancu "Facta loquuntur" ("Dela govorijo") pojasnjuje težnjo, da bo predsedovanje EU usmerjeno k rezultatom in uspehom. Na hrbtni strani pa 27 dinamičnih zvezd predstavlja 27 članic EU.
 

Avtor idejnega osnutka: Gorazd Učakar, Ljubljana 

Kovanje: Royal Dutch Mint / Nizozemska

 

Zlatnik Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 EUR 
Teža: 7 gramov 
Premer: 24 milimetrov 
Čistina: Au 900/1000 
Izdelano: 2.000 kovancev
Nominalna vrednost: 30 EUR 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Čistina: Ag 925/1000 
Izdelano: 5.000 kovancev 
V prodaji od 3.1.2008 V prodaji od 3.1.2008

Dokovano: 3.000 kovancev 

Dokovano: 3.000 kovancev
V prodaji od 14.4.2008 V prodaji od 14.4.2008
Zbirateljski dvokovinski kovanec

Nominalna vrednost: 3 EUR 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni 
Izdelano: 200.000 kovancev

V prodaji in obtoku od 10.1.2008 

Dokovano: 300.000 kovancev.

V prodaji in obtoku od 14.4.2008.

 

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji, Ur. l. RS, št. 102/2007
Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji v prodajo in obtok, Ur. l. RS, št. 115/2007
Uredba o spremembi uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji, Ur. l. RS, št. 8/2008
Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji v prodajo in obtok, Ur. l. RS, št. 32/2008

 

Zbirateljski dvokovinski kovanec v posebni embalaži

Banka Slovenije je pripravila izdelke z dvokovinskim zbirateljskim kovancem za 3 evre, izdanim ob "Predsedovanju Evropski uniji":

  • 1.000 kovancev v navadni tehniki kovanja v kartici,

  • 2.000 kovancev v tehniki visokega sijaja (proof) v plastični kapsuli in
  • 1.000 kovancev v navadni tehniki kovanja v kocki.

V prodaji: od 10. januarja 2008.

 


Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.