Evrosistem

Z dnem uvedbe evra kot valute Republike Slovenije (1. januarja 2007) je Banka Slovenije postala del Evrosistema. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so sprejele evro. Evro (€) je zdaj uradna valuta 20 od skupaj 27 držav članic EU; te države sestavljajo evrsko območje in so morale za pridružitev izpolniti konvergenčne kriterije.

Evropska centralna banka s sedežem v Frankfurtu ob Majni je bila ustanovljena s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in ECB 1. junija 1998 kot jedro Evrosistema in Evropskega sistema centralnih bank. ECB je od 1. januarja 1999 odgovorna za izvajanje skupne denarne politike v evrskem območju (takrat je prvih 11 držav članic EU odgovornost za denarno politiko preneslo na ECB).

Pravna podlaga za enotno denarno politiko sta Pogodba o delovanju Evropske unije ter Statut ESCB in ECB. Za določanje in izvajanje skupne denarne politike velja načelo centraliziranega odločanja (Svet ECB) in decentraliziranega izvajanja preko nacionalnih centralnih bank.

Glavni cilj Evrosistema je ohranjati stabilnost cen oziroma varovati vrednost evra. Cilj Sveta ECB je, da inflacijo v srednjeročnem obdobju ohranja pod 2%, vendar blizu te meje.

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU. Nacionalne centralne banke držav članic EU, ki niso uvedle evra, vodijo svojo denarno politiko in niso udeležene v procesu odločanja in izvajanja skupne denarne politike.

Povezave na spletne strani centralnih bank ESCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Banque centrale du Luxembourg

Deutsche Bundesbank

Central Bank of Malta

Eesti Pank

De Nederlandsche Bank

Bank of Greece

Oesterreichische Nationalbank

Central Bank of Ireland

Banco de Portugal

Banco de España

Banka Slovenije

Banque de France

Národná banka Slovenska

Banca d'Italia

Suomen Pankki – Finlands Bank

Central bank of Cyprus

Lietuvos bankas

Latvijas Banka

Bank of England

Bolgarska narodna banka

Magyar Nemzeti Bank

Česká národní banka

Narodowy Bank Polski

Danmarks Nationalbank

Banca Naţionalǎ a României

Hrvatska narodna banka

Sveriges Riksbank

 

Za informacijo o tem, katere države članice ne uporabljajo eura, si oglejte Zemljevid euroobmočja 1999–2015