Strategija

Banka Slovenije je proaktivno usmerjena centralna banka, ki jo sestavljajo strokovnjaki z visokimi etičnimi merili, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju nalog na področjih denarne politike, nadzora bank in finančne stabilnosti, jamstva za vloge in reševanja bank, oskrbe z gotovino, nemotenega delovanja plačilnih sistemov in denarno-finančne statistike.

Banka Slovenije je pri izvajanju svojih nalog neodvisna, vendar je kot ustanova, ki opravlja javno funkcijo, hkrati odgovorna državljanom in njihovim izvoljenim predstavnikom. Ugled in zaupanje javnosti v Banko Slovenije temeljita na strokovnosti, strokovni in politični neodvisnosti, transparentnosti ter tudi odločnosti delovanja Banke Slovenije.

Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev.

Strategija Banke Slovenije je temeljni dokument Banke Slovenije o njenih ciljih, vrednotah in razvoju.

Veljavna strategija je bila sprejeta na seji Sveta Banke Slovenije oktobra 2014:

 

Pretekli dokumenti: