Mala galerija Banke Slovenije

O razstavi Transformacije

Grafično oblikovanje predstavlja tisti presežek komunikacijske vrednosti, ki se spretno umešča med osnovno vrednost zapisa v naravnem jeziku in različne vizualne/likovne sisteme. S tem si zariše široko izrazno polje, v katerem se sporočanje uresničuje v preseku raznorodnih semiotik, ki z različnimi prispevki uresničujejo tisto polnost in večplastnost sporočila, zaradi katere predstavlja grafično oblikovanje privilegiran idiom današnjega casa.

Pogoj za takšno "zgovornost" vizualnega komuniciranja je hkratno obvladovanje pravil avtonomnih znakovnih sistemov – od jezika v ožjem pomenu do širokega spektra likovnosti, ilustracije, fotografije in možnosti novih medijev. Stopnje neposrednosti vizualiziranja idej in konceptov iz sporočila v oblikovalskem delu variirajo in kombinirajo abstraktne načine, kot je tipografija, s konkretnejšimi, ki dovoljujejo neposredno pripovednost določene likovne govorice. A izhodišče dela grafičnega oblikovalca je v pronicljivi konceptualni zasnovi, ki mora upoštevati kompleksne parametre prenosa formalno enovitega sporočila v vizualno precej bolj sugestiven in kompleksen splet simbolov različnega izvora.

Oblikovanje je rekonstrukcija oziroma vzporedna konstrukcija določene ideje ali pripovedi, ki, kadar je res uspešna, dobi lastno vrednost in zna tudi primerno nadgraditi izvorni kontekst, ki ga prenaša. Vpogled v proces snovanja tovrstnih vizualnih sporočil bo podala razstava Transformacije, ki predstavlja najuspešnejše prijave študentov grafičnega oblikovanja ALUO na natečaj za vizualno podobo razstave Trans: form – Action. Njihove oblikovalske rešitve in procesi kažejo sporočilo kot rezultat uspešne združitve materialne, vizualne, nematerialne in pomenske plati znaka, delo oblikovalca pa kot mojstrsko žongliranje med različnimi vizualnimi sistemi in poznavanje vseh pravil, ki jih vendarle uspešno krši.

Mentor: prof. Radovan Jenko
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar
Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL

 

 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.