Mala galerija Banke Slovenije


O razstavi Urbano tkanje 

Postavitev Urbanega tkanja izhaja iz občutij, ki se porajajo v mestu, a so jih študenti prenesli in prilagodili arhitekturi galerijskega prostora. Tkanine v različnih stadijih naselijo osrednji del galerije. Krhka prostorska postavitev se zdi, kot da lebdi nad tlemi. Nastaja postopoma, ponekod vidimo le tok vzdolžnih niti, ki se na določenem mestu zgostijo in prepletejo s prečnimi nitmi v povezano površino, ki zavalovi po prostoru. Z vedno več občutka in želje po svobodnejšem, drznejšem in prostorsko obsežnejšem umetniškem izražanju svojih konceptov so se najprej urili v virtualnem naseljevanju po prostoru Male galerije. Njihova intuitivna tkanja, ki pa jih je vsekakor vodilo prodorno raziskovanje pomena in sporočilnosti prostorske tekstilije, so se počasi zapredla in se razraščala po tleh in kotih, se vila proti vrhu, zaobjela svetlobne žarke ter se nežno spuščala proti tlom, k zemlji. Nastala so pretkana drevesa, tkani organizmi, k z nežnostjo beline in transparence subtilno naseljujejo galerijski prostor in vabijo obiskovalca v navidezni gozd.

Urbano tkanje tako sestavlja določeno galerijsko mikrofloro, ki v svojem svobodnem, a kontroliranem organskem razraščanju predstavlja večplastno alegorijo. V prvi vrsti jo lahko beremo kot alegorijo mesta, urbane džungle, ki vselej niha med racionalno organizacijo in življenjem, ki s svojo ustvarjalnostjo vrisuje lastna načela. V drugi vrsti je premislek bistva ustvarjalnosti kot prepleta virov, fragmentov in citatov – intertekstualnosti, ki združuje raznolike vnose ne glede na prej obstoječe hierarhije. Zato je v teh časih kolektivno delo razstave Urbano tkanje predvsem opomnik, da je javni prostor predmet naše kreacije in osmišljanja, ki ju je treba neutrudno in vsakič znova postavljati nasproti poskusom njegovega avtoritarnega prilaščanja.

 

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote, med 11.00 in 19.00 uro.