Mednarodne institucije

 • Mednarodni denarni sklad

  Republika Slovenija je postala polnopravna članica Mednarodnega denarnega sklada (v nadaljevanju: MDS) 15. januarja 1993 na podlagi Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Ur. list RS 2/93, 70/98 in 29/10, v nadaljevanju zakon).  

  Republiko Slovenijo v MDS predstavljata guverner Banke Slovenije kot guverner MDS, kot namestnik guvernerja MDS pa oseba, ki jo za ta namen pooblasti guverner Banke Slovenije.

  Določila statuta MDS (Articles of Agreement) imajo v Sloveniji status zakonskih določb. Na podlagi določil IV. člena statuta MDS le-ta redno nadzira izpolnjevanje obveznosti svojih članic, ki morajo MDS zagotoviti vse potrebne informacije. V tej povezavi, vse od sprejema v članstvo MDS, Slovenija sodeluje v rednih posvetovanjih z MDS po IV. členu Statuta.

  Banka Slovenije prav tako izvršuje vse transakcije iz naslova t.i. posebnih pravic črpanja v MDS (SDR – Special Drawing Rights), ki predstavljajo uradne rezerve Slovenije, ter upravlja delež Slovenije v kvoti MDS, ki znaša 586,5 mio SDR oziroma 0,12 % celotne kvote MDS. Slovenija ima znotraj MDS 7.324 glasovalnih pravic oziroma 0,15 % celotne glasovalne moči.

  Slovenija skladno s konstituenčnim sporazumom, v letih od 2022 – 2032, v MDS sodeluje v okviru srednje in vzhodnoevropske konstituence, v kateri so poleg Slovenije zastopane še Avstrija, Češka, Kosovo, Madžarska, Slovaška in Turčija.

  Povezave:

 • Banka za mednarodne poravnave

  BIS je mednarodna finančna institucija, ki pomaga centralnim bankam pri njihovem zasledovanju denarne in finančne stabilnosti, krepitvi mednarodnega sodelovanja na teh področjih in deluje kot banka centralnih bank.

  Guverner Banke Slovenije se udeležuje sestankov guvernerjev centralnih bank članic Banke za mednarodne poravnave (BIS), ki so organizirani vsaka dva meseca. Na sestankih poteka razprava o dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na finančnih trgih. Srečanja guvernerjev so tudi priložnost za izmenjavo mnenj o različnih centralnobančnih temah, denarni politiki centralnih bank, intervencijah na deviznih trgih, zadnjih regulatornih spremembah ter različnih finančnih politikah. Banka Slovenije je delničar BIS. Predstavnik Sveta Banke Slovenije se udeležuje letne skupščine BIS v Baslu.

   

  Povezave:

 • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

  Republika Slovenija je uradno postala članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) 21. julija 2010.

  Vključitev v OECD za RS pomeni možnost enakopravnega sodelovanja z najpomembnejšimi svetovnimi gospodarskimi silami pri oblikovanju svetovnih standardov dobre prakse in dobrega upravljanja na različnih področjih.

  Predstavniki Banke Slovenije se udeležujejo zasedanj nekaterih odborov in delovnih skupin OECD:

  • Odbor za finančne trge,
  • Delovna skupina za mednarodno naložbeno statistiko,
  • Delovna skupina za finančne statistike in
  • Delovna skupina za statistiko, blagovne in storitvene menjave.

   

  Povezave: