Tehnično centralnobančno sodelovanje

Strokovnjaki Banke Slovenije sodelujejo v programih tehnične pomoči drugim centralnim bankam in nadzornim institucijam. Večinoma Banka Slovenije nudi pomoč centralnim bankam držav iz bližnje regije (Zahodni Balkan) v obliki študijskih obiskov, delavnic, seminarjev ali strokovnih misij. Na ta način si centralne banke izmenjujejo strokovno znanje in najboljše prakse ter krepijo zmogljivosti.
 
Delovna skupina za sodelovanje centralnih bank, ki deluje v okviru ESCB je objavila dokument o najboljših praksah. Dokument predstavlja razloge in določa načela, na katerih temeljijo dejavnosti ESCB v okviru mednarodnega sodelovanja centralnih bank.