Konvergenčni kriteriji

Da lahko država članica EU uvede evro, mora izpolniti določene kriterije - to so tako imenovani konvergenčni (maastrichtski) kriteriji, ki so opredeljeni v členu 140(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije in Protokolu o konvergenčnih merilih. Konvergenčni kriteriji se nanašajo na doseganje:

  • nizke stopnje inflacije,
  • zdravih javnih financ,
  • nizke stopnje obrestnih mer,
  • stabilnih tečajev valut.

Konvergenčne kriterije ločimo na ekonomske in pravne.

Konvergenčni kriteriji (upoštevani v Konvergenčnem poročilu za Slovenijo, 16. maja 2006) z izračuni za evroobmočje (Avstrija, Belgija,Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija) in za Slovenijo so prikazani v spodnji tabeli:

 Inflacija zadnjih
12 mes.* (v%)
Dolgoročna obrestna
mera zadnjih 12 mes.* (v%)
Deficit v letu 2005
(v % BDP)
Javni dolg v letu 2005
(v % BDP)
Evroobmočje2,33,4**-2,470,8
Konvergenčni kriterij2,65,9-3,060,0
Slovenija2,33,8-1,829,1

Opombe: *Zadnjih 12 mesecev se nanaša na povprečje podatkov do vključno marca 2006. **Podatek za predhodnji mesec.

 

Več: Konvergenčni kriteriji (ECB)